Условия обслуживания

Boku.lt prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Boku.lt (toliau – Pardavėjas) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu interneto parduotuvėje boku.lt susijusios nuostatos.

Šios Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu, elektroninės prekybos direktyva ir poįstatyminiais aktais.

1.2. Pirkėjas su šiomis Taisyklėmis sutinka registruodamasis interneto parduotuvės Boku svetainėje.

1.3. Registruotis ir pirkti prekes interneto parduotuvėje Boku turi teisę išimtinai tik:

    1.3.1. Veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

  1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus turėdami tik tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

    1.3.3. juridiniai asmenys.

1.4. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad, remdamasis šių Taisyklių 1.3. punktu, turi teisę registruotis ir pirkti prekes interneto parduotuvėje Boku.

II. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį (toliau – Prekių krepšelis), paspaudžia užsakymo patvirtinimą.

2.2. Sudarius Pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui, ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

2.3. Pirkimo-pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos Boku duomenų bazėje.

III. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje Boku vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo-Pardavimo sutarties, sudarytos su internetinėje parduotuve Boku.lt, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo kokybiškos prekės pristatymo dienos. Įsigijęs nekokybišką prekę Pirkėjas turi Lietuvos teisės aktuose numatytas teises. 

3.3. 3.2 punkte aptarta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalimi.

3.4. 3.2 punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat, jeigu prekė nebuvo naudojama.

3.5. Įsigijęs nekokybišką prekę Pirkėjas turi Lietuvos Respublikos teisėsaktuose numatytas teises. 

IIII. Pardavėjo teisės

4.1. Jeigu Pirkėjas bando, bet kokiu būdu, pakenkti interneto parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus 6 punkte paminėtus Pirkėjo įsipareigojimus, tuomet Pardavėjas, turi teisę pašalinti Pirkėjo registraciją ar kitaip apriboti galimybę naudotis interneto parduotuve Boku.

V. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

5.2. Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių gražinimo išlaidas.

5.3. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie interneto parduotuvės Boku duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti pardavėją el.paštu: info@boku.lt

5.4. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės interneto parduotuvės administratoriui pakeisti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Tokiu atveju Boku turi teisę manyti, kad veiksmus interneto parduotuvėje atliko Pirkėjas.

5.5. Interneto parduotuvės Boku.lt pirkėjai privalo laikytis Taisyklių, aiškiai nurodytų internetinės parduotuvės informacijos skiltyse ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

VI. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje Boku skelbiamos sąlygos.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.

6.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.

6.4. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti interneto parduotuvėje Boku įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį, prieš tai informuodamas pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.

6.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 4.4. punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą kartu su grąžinamomis prekėmis.

6.6. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui sumokėtos pinigų sumos tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui.

VII. Prekių kainos

7.1. Prekių kainos interneto parduotuvėje ir suformuotame užsakyme Boku nurodomos šalyje cirkuliuojančia valiuta. Taip pat prisideda pristatymo mokestis.

VIII. Atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai

8.1. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes vienu iš šių būdų:

    8.1.1. Atsiskaitymas tiesioginiu pavedimu, rekvizitai nurodyti prie Pirkimo sąlygų.

    8.1.2. Elektronine bankininkyste: tiesiogiai – „Swedbank“, SEB; Luminor bankas, Medicinos bankas, „Citadele“ bankas, Šiaulių bankas, Paysera, Paypal. KOL KAS ŠIOS GALIMYBĖS NĖRA (APIE ATSIRADUSIĄ GALIMYBĘ INFORMUOSIME)

 IX. Prekių pristatymas

9.1. Prekės pristatomos šiuo metu tik per Omniva paštomatą. Visos sąlygos nurodytos Pirkimo sąlygose.  Pristatymo mokestis taikomas vienam užsakymui.

 9.2.Pirkėjas tikslią prekių pristatymo mokesčio sumą matys prieš patvirtindamas užsakymą. Po užsakymo patvirtinimo, prekių pristatymo mokestis  nesikeis.

9.3. Prekių pristatymo terminai pateikiami prekių aprašymuose. Jie preliminarūs ir gali būti keičiami. Pardavėjas įsipareigoja, kad įsigyta prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau.

9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku, dėl Pirkėjo kaltės arba nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo kuo greičiau apie tai informuoti boku.lt  el.paštu, taip pat pridėti siuntos pažeidimo nuotraukas.

Jeigu Pirkėjas, priėmęs siuntą, pastebi prekių neatitikimą, gamyklinį broką ar kitus prekių defektus, apie tai nedelsiant (ne vėliau kaip per 24 val. nuo siuntos gavimo) informuoja Pardavėją. Pasitvirtinus skundui dėl netinkamos prekių kokybės ir Pirkėjui grąžinus netinkamos kokybės prekes, Pardavėjas įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų grąžinti pinigus už prekę, kartu padengiant ir grąžinimo išlaidas.

9.6. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad interneto parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

 10. Prekių grąžinimas

 10.1. Kokybiškos prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų nuo jų gavimo dienos. Parduotų nekokybiškų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

10.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es), vadovaudamasis 11.1. punktu, Pirkėjas turi užpildyti prekių gražinimo dokumentą (kuris bus atsiųstas el.paštu)

10.3. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

     10.3.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

     10.3.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

    10.3.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos: nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

     10.3.4. Grąžinama kokybiška prekė (per 14 dienų) turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

     10.3.5. Grąžinant prekę būtina pateikti užpildytą grąžinimo dokumentą;

     10.3.6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;

     10.3.8. Prekių grąžinimas vykdomas Pardavėjo nustatytu būdu per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo dienos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai prekė nekokybiška - tokiu atveju vykdomas prekių grąžinimas per įstatyminį garantinį terminą);

     10.3.9. Kai prekė grąžinama remiantis 4.2. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos.

     Jeigu yra grąžinama nekokybiška prekė, klientui grąžinimas nekainuoja – šias išlaidas padengia Pardavėjas.

10.4. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Civilinio kodekso6.22810 straipsniu;

10.5. Pinigai už grąžintas prekes bus grąžinami banko pavedimu į mokėtojo banko sąskaitą per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių išsiuntimo dienos.

Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl neatlikto arba vėluojančio pavedimo už grąžintas prekes, jeigu Pirkėjas klaidingai pateikia grąžinimui reikalingus duomenis.

11. 
Apsikeitimas informacija

11.1. Pardavėjas informuoja Pirkėją, naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu, o Pirkėjas gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais interneto parduotuvės Boku svetainės skyriuje „KONTAKTAI“.

12. 
Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jeigu Pirkėjas registracijos formoje pateikia klaidingus duomenis, Pardavėjas neatsakou už, dėl šios priežasties, atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

12.2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, kuriuos atliko prisiregistravęs prie interneto parduotuvės 
Boku.

12.3. Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą. Jei registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas Pirkėju.

12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo, bet kokios, atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis (nors tokia galimybė jam buvo suteikta).

12.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

13. 
Baigiamosios nuostatos

13.1. Boku pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos (apie pakeitimus informuojant el. paštu, naujienlaiškiais, patalpinus informaciją svetainėje www.boku.lt).

13.2. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis.

13.3. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

13.4. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.5. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

13.6. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių, kurios apima:

gaisrą, sprogimą, audras ir kitas stichines nelaimes bei gamtos jėgas, kurios neleidžia įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos įvykdyti;

įvykį ar aplinkybę, kurių sutarties šalis (Šalys) negali kontroliuoti ir kurios neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti;

Vyriausybės arba valdžios veiksmus, kurie neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti;